Stillingsbeskrivelse
- Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
- Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt.
- Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.
- Selvstendig modellere rørføring og supports i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.
- Rekvirering og koordinering av oppmåling.
- Jobbsetting og oppfølging av prefabrikasjon og installasjonsaktiviteter innen disiplinen.
- Koordinere og fungere som faglig lead i prosjekter ved behov.
- Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Kvalifikasjoner
- Minimum teknisk fagskole, ønskelig med bachelor eller master
- Min. 8 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for piping leveranser.
- Solid kunnskap innen piping design og bruk av 3D modelleringsverktøy.
- Erfaring og praktisk kunnskap om installasjonsmetode av piping.
- Forståelse for og erfaring med koordinering av grensesnitt internt i disiplinen mellom layout, pipe stress og pipe support.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
- Fordel med erfaring med spesifisering og innkjøp av manuelle ventiler.
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
- MS Office, PDMS design & draft
- Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
- Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Varighet ASAP (sept/okt) - 30.09.2021
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no