Stillingsbeskrivelse
- Ha ansvar fro detaljplanen for offshore scopet
- Delta i og lede møter med onshore og offshore ledelsespersonell
- Importere og verifisere fremdrift, vurdere kritikalitet og konsekvenser og manglende fremdrift
- Følge opp og melde inn arbeid som krever midlertidig stans offshore
- Rapportere internt og eksternt

Kvalifikasjoner
- Minimum Høyskole/Universitet 3-4 år min. Bachelor nivå.
- Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
- Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling
- Fortrinnsvis erfaring fra olje- og gass industrien

Andre kvalifikasjoner:
- Strukturert og nøyaktig
- Gode kommunikasjonsevner og gode norsk og engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
- Må kunne arbeide under høyt press
- Gode SAFRAN-kunnskaper - spesielt ulike nivåer i Safran og nettverksbygging
- Gode Excel kunnskaper

Varighet Snarest - 31.07.2019
Lokasjon Haugesund (Fra mars blir det sannsynlig en 14/14 rotasjon i Haugesund (varighet ca 2-3 mnd) )

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no