Stillingsbeskrivelse
- ETL/Studieleder innenfor VEM kontrakten vil ha følgende arbeidsoppgaver:
- Ansvarlig for å lede og styre tildelt engineering- og/eller studie team
- Kunne ta multidiscipline roller i studier
- Ansvarlig for grensesnitt mot eksterne og interne ressurser
- Ansvarlig for kommunikasjon med kunde og leverandører
- Identifisere og rapportere prosjektrisiko innenfor arbeidsomgang
- Sørge for at relevante designverifikasjonsaktiviteter er tilstrekkelige og utført etter behov
- Bidra til å levere kostnadseffektive løsninger
- Følge opp og bidra til effective LCI leveranser

Kvalifikasjoner
- Ingeniør, Bachelor eller Master grad
- Erfaring fra prosjekt- og/eller studieledelse
- Teknisk bakgrunn og 5 -10 års relevant erfaring fra offshorebransjen
- God V&M-erfaring
- Være på, åpen, ha ledelsesfokus og søke beste praksis
- Være proaktiv og bidra til å finne kostnadsoptimale løsninger
- Være tett på VEM ledelsen og eget team, omgjengelig og positive person
- Levere i henhold til eller under kost og plan
- Krav til språk: Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
- Strukturert og ryddig

Varighet 01.12.2018 - 31.12.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no