Stillingsbeskrivelse
- Bidra med å vurdere varsler og krav fra entreprenør
- Utarbeide kontrakts dokumentene som skal sendes ut i samarbeid med prosjektorganisasjon
- Bistå ved utarbeidelse av svar på varsler og krav fra entreprenør
- Bistå den øvrige byggeledelsen med kontraktsavklaringer
- Ha ansvar for endringsregister
- Delta i møter med entreprenør og eventuelt andre
- Oppfølging av krav til dokumentasjon, rapportering og prognosevurderinger underveis
- Bistå i forbindelse med sluttoppgjør
- Eventuell oppfølging mot juridisk seksjon
- Følge opp ressursene kvalitetssikring, planlegger og dokumentansvarlig
- Tett samarbeid med Controller for å sikre at fakturaer, interne arbeidsordrer, andre anskaffelser mv blir plassert korrekt i regnskapet

Kvalifikasjoner
- Rådgiver med solid, lengre erfaring fra ulike entreprisekontrakter på større bygge- og anleggsprosjekter.
- Erfaring fra ulike entreprisetyper vil være en fordel, gjerne fra både byggherre og entreprenørside.
- Tilbudt ressurs må ha svært god kjennskap til NS 8405 og Statens vegvesens standardtekster til bruk i spesifikasjoner for entreprisekontrakter (prosesskoder).
- Det er en fordel med juridisk og anleggsteknisk erfaring.
- Tilbudt kandidat må tilfredsstille krav til formalkompetanse som beskrevet i rammeavtalen.

Varighet Snarest - 31.01.2021, med mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no