Stillingsbeskrivelse
- Helhetlig ansvar for oppdrag i MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
- Oppdatere taginfo i TIME, STID og ProCoSys
- Ønskelig å kunne håndtere både instrumentering og SAS
- Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
- Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
- Vurdere behov for installasjonsmateriell
- Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Kvalifikasjoner
- Min. BSc
- Min. 5 års relevant erfaring (erfaring med å arbeide inn mot Equinor systemer, samt beherske norsk som arbeidsspråk)
- Må kunne oppdatere taginfo i STID og ProCoSys
- Må kunne oppdatere STIDLoop
- Må kunne tegne egne CAD tegninger
- Ønskelig med god kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
- Må kunne jobbe selvstendig i mindre studier og med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert underlag for dette
- IT kunnskaper: MicroStation, MIPS, SAP, TIME, STIDTag/STIDLoop
- Språk: Norsk og Engelsk

Varighet ASAP - 18.02.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no