Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide en plan i samarbeid med instrument disiplinen og prosjektets planlegger.
- Følge opp planen mot disiplinen og påse at denne blir fulgt
- Sette opp/vurdere/prioritere nye oppgaver mtp plan
- Følge opp plan/leveranser mot veftet

Kvalifikasjoner
- Ingeniør med god kjennskap til feltinstrumentering

Viktige personlige egenskaper vil være:
- Fremoverlent og proaktiv
- Kunne tørre å si i fra
- Kunne følge oppsatt plan

Varighet 01.08.2019 - mai 2020
Lokasjon Brevik

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no