Stillingsbeskrivelse
- Metode arbeid I samarbeid med Engineering, samt produksjon av arbeidspakker
- Jobbe tett med forskjellige disipliner i Engineering og Construction
- HMS focus
- Beskrive jobbene I arbeidspakken på en slik mate at den blir utført på en sikker og god mate, beskrivelsen skal være på norsk.
- Detalj estimere jobber
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon - tegninger - plot plan 3D bilder etc.

Kvalifikasjoner
- Fagbrev innen et E&IT fag.
- Ha erfaring fra offshore arbeid eller land anlegg
- Ha erfaring med Metode arbeid og arbeidspakke produksjon
- Contruction Metode erfaring
- Like å jobbe i team
- Godt humør
- Gode data kunnskaper
- Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Varighet 01.05.2019 - 01.08.2019
Lokasjon Harstad

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no