Stillingsbeskrivelse
- Økonomisk oppfølging og kontroll på prosjekter.
- Utarbeide og levere ukerapporter og månedsrapporter på timer og andre kostnader og/eller inntekter internt og eksternt i prosjektene.
- Ansvarlig for korrekt timeføring og timekontroll i prosjektene.
- Ansvarlig for håndtering av både innkommende og utgående fakturaer i prosjektene.
- Ansvarlig for å gjøre faste kontroller på timer, innkjøp og koder m.m. i prosjektene.
- Ellers annet forefallende arbeid som økonomileder/prosjektleder ser nødvendig


Kvalifikasjoner
- Høyere økonomisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan erstatte krav om høyere utdannelse.
- God kommersiell forståelse og «kremmerånd», strukturert og ryddig arbeidsmetodikk.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
- Gode kommunikasjonsevner.
- God kompetanse med å arbeide i Microsoft Office sin programpakke, spesielt i Excel, og ellers ha god forståelse for relevante datatekniske hjelpemidler.


Varighet Snarest - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no