Stillingsbeskrivelse
- Økonomisk oppfølging og kontroll i prosjekt
- Ansvarlig for å utarbeide faktura og kost rapport til kunde
- Ansvarlig for håndtering av inngående faktura i prosjekt
- Ansvarlig for å gjøre faste kontroller på inntekter og kostnader i prosjekt (timer, innkjøp, reiser m.m.)
- Vedlikehold av kostkodestruktur i prosjekt
- Vedlikehold av bemanningsplan i prosjekt
- Ellers andre oppgaver og forefallende arbeid etter behov

Kvalifikasjoner
- Høyere økonomisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan erstatte krav om høyere utdannelse
- Erfaring med cost control fra EPC prosjekter innen olje/energi er en klar fordel
- Strukturert og ryddig arbeidsmetodikk
- God kompetanse med å arbeide i Microsoft Office sin programpakke, spesielt i Excel
- Evne til å sette seg inn i nye datasystemer

Personlige egenskaper
- Må være selvstendig og sette pris på utfordringer
- Må ha fokus på nøyaktighet og evne til å kontrollere eget arbeid
- Må være utadvendt, ha energi og entusiasme
- Må kunne samarbeide og kommunisere med alle deler av organisasjonen
- God kommersiell forståelse
- I tillegg må personen være nøyaktig og engasjert og jobbe aktivt for å oppnå bedriftens visjoner og tilhørende krav

Varighet Snarest - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no