Stillingsbeskrivelse
- Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur.
- Fremskaffe informasjon om tidsrammer, milepæler, ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltakGod multi-disiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon.
- Utarbeide og oppdatere alle overordnede prosjektplaner.
- Bidra til at prosjektmedarbeidere får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot de kontraktuelle og interne milepæler/leveranser.
- Innhente ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere og behandle dette i plansystemer.
- Ansvarlig for formidling av fremdriftsinformasjon til organisasjonen.
- Følge med på kritisk linje i prosjektet, varsle om avvik og være bidragsytende til å foreslå tiltak basert på analyser fra plansystemet.
- Bidra aktivt i Risk management.
- Oppfølging og gjennomsyn av underleverandørenes planer samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen eller med kristiske planleveranser.

Kvalifikasjoner
- Høyskole eller Universitet, gjerne innenfor teknisk fag.
- Min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.
- God teknisk og praktisk forståelse av EPCI(C) prosjektgjennomføring fra design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og driftsetting.
- God overordnet kontraktsforståelse.
- Systemkrav: MS Office, Safran Project.
- Språk: krav om norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig.

Varighet Snarest - 1 år
Opsjoner Mulighet for forlengelse
Lokasjon Sandefjord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no