Stillingsbeskrivelse
- Følge prosjekter fra studie til gjennomføring – legge handoverstrategi
- Bryte prosjektene ned i MC/Com pakker og legge til rette for en god hand over
- Bygge pakkestruktur, definere MC scope, knytte MC/Com sjekklister
- Definere og markere commissioning boundary
- Følge opp signering av RFC/RFO ved overlevering, samt være en støtte for offshore commissioning personell
- Utarbeide commissioning prosedyrer, sørge for at disse blir godkjent i henhold til milepæl
- Sporadiske turer offshore på survey og commissioning oppdrag må påregnes

Kvalifikasjoner
- Fagbrev og/eller Teknisk fagskole
- Eventuell manglende formell kompetanse kan kompenseres av relevant erfaring
- Erfaring fra tilsvarende stilling er ønskelig
- Erfaring med bruk av elektronisk verktøy for oppfølging og overlevering av prosjekter er ønskelig
- Offshore sertifikat ønskelig
- Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk skriftlig/muntlig

Varighet ASAP - 30.10.2019
Lokasjon Stjørdal

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no