Stillingsbeskrivelse
- Disiplinansvarlig for tildelte prosjekter
- Utføre strukturberegning/analyse
- Utarbeide beregningsrapporter
- Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
- Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og mindre vedlikeholdsprosjekter
- Utarbeide studierapport og presentasjoner
- Utarbeide time-estimat
- Materialbestilling og vektregistrering
- Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
- Offshore survey

Kvalifikasjoner
- Master- eller bachelorgrad som strukturingeniør
- Minimum 10 års erfaring innen offshorerelaterte prosjekter i Norge
- Erfaring som DRE (disiplinansvarlig ingeniør - struktur)
- Erfaring innen strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål (eks. dekk strukturer, monorailer, løfteører, gangveier, adkomstplattformer, pipe support etc.)
- God kjennskap til bruk av analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE
- God kjennskap til bruk av MathCAD
- Noe kjennskap til bruk av PDMS og Microstation er ønskelig
- God kjennskap til NORSOK, Eurocode og DNV-standarder 1
- Offshore sertifikat for utreise på norsk sokkel
- Erfaring fra offshore survey
- Office standard software

- Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
- Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
- Er en lagspiller og er åpen for dialog og konstruktive diskusjoner
- Flytende språkkunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Varighet 14.01.2019 - 30.06.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no