Stillingsbeskrivelse
Lede prosjektet HMSS arbeid
Assistere prosjektledelsen vedrørende HMSS, forhold og utarbeide/vedlikeholde prosjektets HMSS program og -planer.
Gjennom tilsyn og stikkprøvekontroll erfaring; verifisere at HMSS - styring er etablert, implementert og fungerer etter hensikten på byggeplassen, inklusive underleverandører.
Være proaktiv og identifisere kritiske områder, samt vurdere å foreslå forebyggende tiltak

Kvalifikasjoner
Påse at HMSS - aktiviteter gjennomføres i samsvar med gjeldende krav
Utarbeide planer og initiativ basert på; riskovurderinger og trender
Lede eventuell HSSE advisors og følge opp at linje ansvaret for HMSS er ivaretatt
Samarbeide med kunder og andre interessenter
Koordinere HMSS arbeidet på tvers av prosjekter
Initiere og delta i HMSS risikovurderinger, granskninger og forbedringsprosesser
Påse at kritiske HMSS - forhold blir fulgt opp, herunder sikre at nødvendig beredskap er ivaretatt.
Samarbeide med prosjektets verneorganisasjon for gjennomføring av daglig HMSS - arbeid og for å bidra til, å skape gode HMSS - holdinger.
Bidra til utarbeiding av informasjonsmateriell (månedens tema og andre relevante informasjonspakker).
Teknisk, administrativ og/eller HMSS - faglig utdannelse.
Erfaring med praktisk HMSS - arbeid.
Manglende teoretisk utdannelse kan evt. kompenseres med lang og allsidig erfaring med praktisk HMSS arbeid

Varighet Asap - 31.12.2019
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no