Stillingsbeskrivelse
- Posisjonen er ei rekvirent rolle som ivaretar bestillerrolla for korrekt deling av oppgaver (oppdeling av plikter mellom tekniske og kommersielle avdelinger).
- Oppgava er å laga presise tekniske bestillingar for å unngå misforståelsar og feil leveringar seinare. Den tekniske bestillinga vert så overlevert frå rekvirent til innkjøpar, innkjøparen ivaretar den kommersielle delen av bestillinga.
- Stillinga krev god forståelse av alle arbeidsoperasjonane i ein innkjøpsprosess, ordenssans, presisjon og evne til å kommunisera godt med fagfolk.

Varighet Snarest - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no