Stillingsbeskrivelse
- Gi faglig bistand til prosjekt- og byggeledere i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i prosjektstyring
- Utarbeidelse og vedlikehold av styringsdokumenter
- Fremdrifts- og kostnadsstyring
- Etablering og vedlikehold av system for endringsstyring, herunder også kontraktsendringer
- Usikkerhetsstyring
- Etablering og vedlikehold av prosjektets/porteføljens budsjetter ihht. Gjeldende instrukser, særskilt:
- Godkjent budsjett (årsbevilgning + totalbudsjett)
- Prognoser (årsprognoser + totalprognose)
- Ajourhold av forpliktelser
- Rapportering (interim/avsetning)
- Strukturering av mindre prosjektporteføljer
- Arbeidsoppgaver ifm. Agresso Fakturaflyt
- Kontroll/innlegging av nødvendige konteringsdata
- Utsjekk av fakturainnhold
- fordeling
- Kontraktsoppfølging (relatert til prosjektstyringsfaget)
- Månedsrapportering og bidra med ledelsesrapporter
- Bistå med utarbeidelse av anbudsdokumenter, tilbudsforespørsler og kontrakter
- Delta i prosjektmøter, byggemøter, partsmøter og revisjoner
- Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på styringssystemet

I tillegg til overnevnte oppgaver kan det pålegges å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponeringen er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner
- Relevant erfaring
- Høyere utdanning innen økonomi, jus eller relevant fagområde
- Kjennskap til ISY-prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem
- God erfaring med bruk av dataverktøy
- Meget gode Excel kunnskaper
- Kjennskap til Primavera P6 Professional Project Management
- Gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:
- Ryddig, strukturert, nøyaktig
- Evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team
- Stor arbeidskapasitet

Varighet 01.09.2019 - 01.09.2020
Opsjoner Opsjoner mulighet for forlengelse med inntil 1 + 1 år.
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no