Stillingsbeskrivelse
- Rapportere til Team Lead onshore
- Ha et tett samarbeid med eksisterende planleggings-team
- Planlegge arbeidsordre i SAP for offshore-utførelse i henhold til felles instrukser/ prosedyrer som er etablerte i planleggingsmiljøet i Hammerfest.
- Rekvirere og reservere deler og materiell i arbeidsordrene
- Bidra aktivt med å dele erfaringer og "best practice" med kollegaer
- Sikre høyt fokus på sikkerhet og forhindre nedstenging av produksjon gjennom detaljert planlegging og identifisere nødvendige tiltak
- Bidra til at nødvendig vedlikehold blir utført for å fremme en optimal, kostnadseffektiv og sikker drift/produksjon.
- Teknisk støtte for formennene i kampanjelaget offshore.
- Tilegne seg kunnskap om drift og vedlikehold av alle prosess-systemer og utstyr
- Bidra aktivt til optimalisering av rutiner, instrukser og et sunt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner
- Teknisk utdanning innen relevant disiplin eller en kombinasjon i form av fagbrev og/eller teknisk fagskole/ bachelor.
- Erfaring med SAP er foretrukket
- Evne til å samarbeide med kolleger i landskap i en hektisk hverdag.
- Gode norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Varighet ASAP - 31.12.2019
Lokasjon Hammerfest. Stillingen er primært onshore, men med mulighet for å reise offshore etter behov.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no