Stillingsbeskrivelse
- Shop engineer responsible for MC punch out
- Detaljplanlegge og teste aktiviteter sammen med plan og engineering
- Bestille inn nødvendig testutstyr og bemanning ihht til planer
- Oppfølging av prosedyrer, HSSE, kvalitet og fremdrift

Varighet Asap - 30.06.2020
Lokasjon Egersund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no