Stillingsbeskrivelse
- Utvikle brønnkostnadsestimater for AFE
- Opprettholde modell for å spore, overvåke og gi prognose av brønnkostnader
- Rapportering av kostnadsutvikling
- Budsjettering og benchmarking
- Prognoser for kontantstrøm og valutaeksponering
- Oppfølging av løpende kostnader og transaksjoner
- Beslutningsstøtte til de operasjonelle enhetene
- Utvikle digitale verktøy for effektiv rapportering

Kvalifikasjoner
- Høyere økonomisk utdannelse
- 0-5 års erfaring innen økonomi/regnskap
- SAP erfaring
- Sterke excel kunnskaper

- Nøyaktig og strukturert
- Kombinerer gode samarbeidsevner med selvstendig arbeid
- Endringsvillig
- Fleksibel og stor arbeidskapasitet
- I tråd med kunden sine verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull
- Flytende norsk og engelsk

Varighet 15.03.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no