Stillingsbeskrivelse
- Helhetlig ansvar for oppdrag i Equinor MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon.
- Oppdatere taginfo i TIME, STID og ProCoSys
- Ønskelig erfaring; kunne håndtere både instrumentering og SAS
- Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet.
- Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper.
- Vurdere behov for installasjonsmateriell.
- Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Kvalifikasjoner
- Min. BSc
- Min. 5 års relevant erfaring.
- Erfaring med å arbeide inn mot Equinor systemer, samt beherske norsk som arbeidsspråk
- Må kunne oppdatere taginfo i STID og ProCoSys
- Må kunne oppdatere STIDLoop
- Må kunne tegne egne CAD tegninger.
- Kjennskap til TIME er ønskelig
- Ønskelig med god kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS -
- Må kunne jobbe selvstendig i mindre studier.
- Må kunne jobbe selvstendig med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert underlag for dette.

- MicroStation, MIPS, SAP, TIME, STIDTag/STIDLoop
- Må snakke flytende norsk og engelsk
- Må ha gyldig Offshore kurs

Varighet ASAP - 18.02.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no