Stillingsbeskrivelse
- Aktiv oppfølging og analyse av fremdriftsutvikling og støtte til Construction.
- Evaluering av plankonsekvenser i forbindelse med endringer og utvikling i prosjektet.
- Daglige fremdrifts rapportering til kunde og internt i selskapet.
- Kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av prosjektets offshore plan.


Kvalifikasjoner
- Må ha erfaring med planlegging av offshore arbeid i Safran

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Offshore

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no