For kunde søker vi en Løsningsarkitekt

Rolle
- Være prosessdriver for å avklare saker knyttet til teknisk løsning og dokumentere dette.
- Følge opp og kvalitetssikre løsningsbeskrivelser i de tilfeller der leverandør skal utvikle løsning for kunden.
- Spesielt ansvar for sikkerhet og integrasjoner mot adresseregister/AD.
- Sparre med Kunde og Forretningsarkitekt i forhold til arkitekturmålbilder.
- Fremme konstruktive innspill og tiltak i forhold til målbilder.
- Det er krav om kompetanseoverføring.

Krav til kompetanser
- Kjennskap til hyllevareløsning med integrasjoner.
- God prosessdriver og koordinator.
- God teknisk kompetanse slik at løsningsarkitekt kan ta diskusjon med drift og teknologiarkitektene.
- Kunnskap om saksbehandler/arkivløsninger.
- Kunnskap om felles løsninger fra Difi: OEP/eInnsyn, Elektronisk meldingsutvekling/integrasjonspunktet, SDP.
- Gode analytiske evner, må raskt kunne sette seg inn i kundens forretningsprosesser og forretningsbehov.
- Fordel om man har kjennskap til Acos Websak eller tilsvarende arkivløsning.
- Kjennskap til å jobbe smidig.
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Varighet: ASAP - 30.06.2017
Opsjoner: Opsjon om forlengelse til 31.12.2017
Lokasjon: Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no