Stillingsbeskrivelse
Tjeneste-, interaksjon- og grafisk design relatert til utarbeidelse av nye tjenester på nett for Kunde. Portal for bekymringsmelding.

Portal for bekymringsmelding er etablert for å utvikle en portal som tilrettelegger for at både privatpersoner og offentlige meldere, eksempelvis helsepersonell og politi, kan sende inn en bekymringsmelding for barn, uavhengig av hvilken kommune barnet bor i. Løsningen skal tilrettelegge for ett sted å melde bekymringer, og så skal meldingen transporteres raskt og sikkert til riktig barneverntjeneste (kommune) for videre oppfølging.

Kunden har behov for bistand til tjeneste-, interaksjon- grafisk design, i tillegg også dokumentasjonsarbeid, relatert til etablering av portalen som settes opp for mottak av bekymringsmeldinger.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver:
Kunden ønsker å leie inn et team som samlet har kompetansen som etterspørres. Teamet bør bestå av 2-4 personer.
Det er forventet at teamet jobber relativt intenst den første perioden, og at teamet muligens kan reduseres senere i prosjektet.

- Delta i planlegging, organisering og gjennomføring av design aktiviteter
- Tjenestedesign
- Interaksjonsdesign
- Grafisk design
- Prototyping og brukertesting
- Rekruttering av brukere til pilot og brukertesting
- Planlegge og fasilitere workshops
- Måling og analyse
- Delta i scrumteam
- Ansvar for kvaliteten på designet i tjenesten
- Utarbeide dokumentasjon

Kvalifikasjoner
Krav til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper (for teamet):
- Ekspert på tjenestedesign
- Ekspert på interaksjonsdesign
- Senior digital grafisk designer som har erfaring med illustrasjon og digitale verktøy
- Godt visuelt blikk, og evne til å fremstille komplekse problemstillinger på enkle, visuelle måter
- God evne til å visualisere idéer, med godt språk og gode kommunikasjonsevner
- Behovs- og brukerorientert, med evne til å omgjøre brukerinnsikt til spesifikke behov
- Praktisk erfaring med å bruke ulike metoder, samt god kjennskap til design thinking
- Erfaring med brukertesting
- Erfaring med prototyping
- Erfaring med responsive design og universell utforming (UU-krav)
- Analytisk anlagt
- Erfaring med skjemadesign
- Løsningsorienterte og evner å se sammenhenger
- Ryddige og strukturerte – evner å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig

Varighet 02.01.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Oslo, men noe reise til Tønsberg må påregnes.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no