Stillingsbeskrivelse
- Utabeide design underlag i en studiefase med tanke på videre detaljering i etterkant
- Oppdatere tegningsunderlag
- Utføre systemanalyser og beregninger innen last, kortslutning og dimensjonering
- Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp
- Teknisk oppfølging av innkjøpspakker

Kvalifikasjoner
- Bachelor eller høyere innenfor elektrofaget
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for elektro disiplinen
- Erfaring fra å utarbeide designunderlag og utføre offshore befaring for å finne installasjonsmetodikk
- Erfaring fra å lage underlag for offshore installasjon av elektro
- Kjennskap til Equinor TR-krav innen fagområdet
- Systemkunnskap: SAP, STID og ProCoSys

Varighet ASAP - 1 år
Opsjoner Forlengelse er indikert
Lokasjon Sandefjord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no