Stillingsbeskrivelse
Utvalgte hovedoppgaver
- Gjennomføre prosjektfasene i henhold til avtalte leveranser med hovedprosjektet, (eventuelt delprosjektstyret), vedtatt styringsdokument, DIFI sin prosjektveiviser og andre relevante føringer.
- Videreutvikle forslag til styringsdokument, inkludert prosjektbegrunnelse og prosjektforslag, mål og budsjett.
- Innhente og benytte tidligere erfaringer i konseptutredning.
- Utarbeide usikkerhetsvurdering og ta høyde for tiltak.
- Forberede/organisere kvalitetssikring på prosjektnivå.
- Utarbeide møteplaner og informasjonsplan (hvilke målgrupper/interessenter har prosjektet, hvordan skal disse informeres, hvem har ansvaret for informasjonen).
- Interessenthåndtering
- Foreta løpende beslutninger innenfor fullmakter som er gitt av prosjektstyret.

Kvalifikasjoner
Kompetanseprofil
- Prosjektleder
- Metodekunnskap: Prince2, gjerne sertifisert practitioner, og DIFI sin prosjektveiviser.
- Erfaring og kunnskap om testledelse
- Erfaring og kunnskap om usikkerhetshåndtering, kommunikasjon og endringsledelse.
- Kjennskap til helsesektoren vil være fordelaktig.

Personlig egnethet
- Initiativrik og selvgående personlighet.
- Strukturert.
- Brobygger med gode samarbeidsevner.
- Gode kommunikasjonsevner.
- Trives i et komplekst aktørlandskap med mange interessenter

Diverse
- Fordel med erfaring i bruk av samhandlingsløsninger basert på Sharepoint eller andre dokumentdelings- og samhandlingsverktøy.

VarighetSnarest etter 1. juni - 6 mnd varighet
Opsjoner Opsjon på forlengelse
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no