Stillingsbeskrivelse
- Bistå i tilrettelegging for god systemdesign og –innføring
- Rådgivning og konsekvensvurderinger innen områdene lagerstyring og logistikk
- Dokumentere løsningsarkitektur (prosesser, informasjon og applikasjon) inklusiv vurderinger som beskriver konsekvensen av ulike løsningsalternativer for forretningen
- Bidra i integrasjonsarbeid

Kvalifikasjoner
- Erfaring som løsningsarkitekt i store, komplekse organisasjoner
- God kunnskap om SAP innen fagområdene nevnt over, spesielt SAP EWM og SAP TM
- Erfaring med integrasjoner mot SAP
- Erfaring med integrasjon mellom SAP og robotiserte løsninger er en fordel
- Generelt god forståelse for IKT og muligheter knyttet til anvendelse av SAP for å få effektive arbeidsprosesser
- Løsningsorientert
- Evne til å samarbeide internt og med eksterne leverandører
- Evne til å arbeide selvstendig
- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Varighet ASAP - 31.12.2019
Opsjoner i inntil 2 år
Lokasjon Bergen og Stavanger (reiseaktivitet må påregnes). For utenbys konsulenter forventes fysisk tilstedeværelse minimum 3 dager pr. uke.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no