Stillingsbeskrivelse
- Arbeidsoppgåven er å gå opp tester/kjøringer i felt å verifisere P&ID og planlegge utstyrs behov, sperreplaner osv.

Kvalifikasjoner
- Erfaring som formann
- Grunnopplæring arbeidsmiljø
- God erfaring med Chemical cleaning & Hot oil flushing

Varighet
Stilling 1) Start uke 21, mandag 20.05.2019, 14/21 Dag rotasjon Stord
Stilling 2) Start uke 23, mandag 03.06.2019, 14/21 Dag rotasjon Stord
Stilling 3) Start uke 25, mandag 17.06.2019, 14/21 Dag rotasjon Stord

Varighet 01.10.2019
Lokasjon Stord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no