Stillingsbeskrivelse
- Studie- og prosjekteringsoppgaver
- Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr
- Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon
- Møtevirksomhet og input

Kvalifikasjoner
- Bachelor eller Master Degree
- Min 10 års erfaring med roterende utsyr / kompressor
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid samt studiearbeid
- Svært god kunnskap om kompressorer og annet roterende mekanisk utstyr
- God kjennskap til Equinors selskapsspesifikke krav
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfaring med deltakelse i HAZOP, HAZID og Design Review

Krav til kvalifikasjoner:
- Flytende norsk og engelsk – muntlig og skriftlig
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Varighet 19.11.2018 - 31.12.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no