Stillingsbeskrivelse
- Ivareta rollen som Kvalitetsansvarlig i utbyggingsprosjekter
- Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelse av styringssystemet i prosjekter
- Følge opp Entreprenørs kvalitetsplan
- Utføre revisjoner og stikkprøver
- Følge opp at test og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres
- Avviksoppfølging
- Dokumentere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og maler for prosjektgjennomføring.
- Fasilitere interessentanalyse, grensesnittsanalyse, usikkerhetsanalyse, faseoverganger, erfaringsinnsamling, mv.

Kvalifikasjoner
- Relevant høyere utdanning, gjerne på ingeniør eller masternivå.
- Relevant arbeidserfaring innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg
- Erfaring fra arbeid med styringssystem og revisjoner
- Flytende i muntlig og skriftlig norsk.

Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid i jernbane eller sporrelaterte prosjekter, samt kjennskap til det regelverket som Sporveien er underlagt.

Personlig egenskap:
- Gode samarbeidsevner
- Positiv og i stand til å samarbeide med ulike mennesker og må oppleves som trygg, omgjengelig og tillitsskapende
- Evne til å være selvstendig og være tilpasningsdyktig.

Varighet Snarest (Seneste mulige oppstart. 1. september 2019) - 31.08.2020
Opsjoner mulighet for forlengelse og eventuelt opp/nedtrapping i perioder
Lokasjon Økernveien 9, Oslo, og ute på prosjekter langs banenettet

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no