Stillingsbeskrivelse
- Delta i studier og prosjekter som instrumeningeniør
- Detaljprosjektering og estimering innen instrumentering
- Utarbeide av prosjekteringsunderlag som tegninger, datablader og rapporter
- Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
- Oppfølging av leverandør
- Delta på befaring
- Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
- Utføre as-built

Kvalifikasjoner
- Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
- Lavere utdannelse enn Bachelor vil vurderes ved lang, relevant erfaring
- 3 - 8 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- Kjennskap til offshore instrumentering og utstyr som brukes i oljeindustrien
- Kjennskap til Statoil prosjektering/IT-systemer (STID, ProCoSys, etc.) er en fordel
- Kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK
- Gyldig offshore sikkerhetskurs er en fordel

- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en fordel
- Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Varighet Snarest - 31.12.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no