Stillingsbeskrivelse
- Bidra til en sikker og effektiv gjennomføring av mekanisk ferdigstillelse (Mechanical Completion: MC), uttesting og idriftsettelse (Commissioning)
- Lær opp kontraktorer i prosessen for ferdigstillelse og i Pims CMS
- Utvikle databasen i prosjektets ferdigstillelsessystem Pims CMS (Completion Management System) ved å skaffe prosjekteringsunderlag fra kontraktorer og import i Pims CMS
- Opprette sjekklister for verifikasjon av ferdigstillelse på produksjonssted og på anlegg: Mechanical Completion CheckLists (MCCL) og Pre-Commissioning Check Lists (PCCL)
- Delta i utvalgte MC inspeksjoner og aktiviteter i anlegget
- Bidra til planlegging og oppfølging av entreprenørenes ferdigstillelse og uttesting. Koordinering av aktiviteter mellom kontraktorer, prosjektteam og drift
- Utstede og følge opp Ready For Commissioning Certificates (RFCC), Livening-Up Notice (LUN) basert på Hydro’s Beste Praksis
- Planlegge og fasilitere overlevering av commissioning pakker til driftsorganisasjonen. Samle dokumentasjon i RFO (Ready For Operation) Dossiers.
- Holde oppdatert status på ferdigstillelse og punch items i Pims CMS
- Sikre en uniform gjennomføring av prosessen for ferdigstillelse i prosjektet
- Bidra til ukentlig og månedlig rapportering

Kvalifikasjoner
- Relevant teknisk utdanning og multidisiplin forståelse
- Minimum 3 års erfaring fra tilsvarende oppgaver inkludert aktiv bruk av database systemer for ferdigstillelse (Pims CMS, ProCoSys eller tilsvarende)
- Evne til å kommunisere effektivt på norsk og engelsk
- Erfaring med Pims CMS er en fordel
- Erfaring fra landbasert industri er en fordel.


Varighet Snarest - 30.06.2020
Lokasjon Husnes

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no