Description
En av våre kunder har behov for en Piping Designer (Drafter).

- Oppdatering og av iso tegninger etter elektronisk oppmålings rapporter offshore, verktøy PDMS og Microstation.
- Tegningene skal oppdateres pga Re-routing, flenstilt og boltrotasjon.
- Bør ha erfaring innen piping design og fra oppmåling/oppmålingsrapporter.

Qualifications
- Revision of Isometrics after scanning and electronic measurement of offshore piping.
- Revisions include rerouting of piping, updates due to flange tilt and bolt rotation.
- Tools: PDMS and Microstation
- Candidates need to have experience within piping design and within reading of electronic measurement reports.

Duration ASAP - 1 year
Location Stavanger

Visit Inside Omega to browse the unique advantages available to our team. InsideOmega.com