Stillingsbeskrivelse
- En av våre kunder har behov for en Senior planlegger med spisskompetanse og erfaring til å bygge opp planleggingsverktøyet Primavera.
- Grensesnittet vedkommende skal jobbe med er engineering, produksjon, planlegger og relevante IT ressurser sentralt hos kunden.
- Vedkommende vil i tillegg til etablering av funksjonaliteter få oppgaven med å lære opp interne planleggerressurser.
- Det forventes gode samarbeidsevner, stor fleksibilitet og høy gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner
- Arbeidsspråk: Norsk og Engelsk
- Lokal tilknytning er ønskelig, men pendling er også en mulighet
- Spisskompetanse innen Primavera

Varighet medio august 2019 - 6 måneder varighet
Lokasjon Vats

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no