Stillingsbeskrivelse
- Estimering av eget arbeidsomfang.
- Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.
- Selvstendig modellere rørføring og supports i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.
- Benytte scan, PDMS modell og offshore befaringer for å sikre clashfritt design og for å etablere sikre og effektive installasjonsmetoder.
- Spesifisere og bestille nødvendig materiell.
- Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for prefab og installasjon.

Kvalifikasjoner
- Min. 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter (MMO), gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for detaljengineering av pipingleveranser.
- Solid erfaring og selvstendig i bruk av PDMS for design av rørføring og generering av tegningsunderlag for prefabrikasjon og installasjon og MTO.
- Ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av arbeidsunderlag/jobbkort for prefabrikasjon og installasjon.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l..
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.

Språkkrav: Engelsk flytende, muntlig og skriftlig. Helst norsk flytende, muntlig og skriftlig
Utdannelse: Minimum teknisk fagskole, ønskelig med bachelor eller master

Systemverktøy:
Krav: MS Office, PDMS design og draft (evt. E3D), Microstation
Ønskelig: Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

Varighet 01.01.2019 - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no