Stillingsbeskrivelse
En av våre kunder har flere pågående og kommende prosjekter som skal levere sentrale og forretningskritiske løsninger organisasjonen. For å kunne bistå med dette trenger de å styrke deres team av prosjektledere med en erfaren og dyktig prosjektleder. Vedkommende vil dels overta ledelsen av prosjekter som allerede er i gang og dels etablere og gjennomføre prosjekter som er besluttet for oppstart.

- Ansvarlig for planlegging, styring, oppfølging og rapportering av team, leveranser og aktiviteter knyttet til anskaffelser innenfor systemportefølje
- Prosjektleder vil få ansvar for og oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller et sett av aktiviteter som skal planlegges og følges opp innenfor IKT infrastruktur.
- Lede en prosjektgruppe iht. avtalt organisering og planverk
- Utarbeide prosjektmandat, inkludert bla. planer, estimater, prosjektorganisering, arbeidsform, informasjonsdeling og risikovurdering.
- Følge opp prosjektet og prosjektleveranser ift. fremdrift, kostnader og kvalitet
- Utarbeide statusrapporter, møtereferater og andre administrative dokumenter knyttet til planlegging og oppfølging av prosjekter
- Rapportere prosjektet status til prosjektet styringsgruppe og til Manager IT-Projects
- Eskalere issues og risikofaktorer iht. kundens styringsstruktur
- Gjennomføre relevante kommunikasjonsaktiviteter
- Koordinere aktiviteter mellom forretningssiden og ulike IT leverandører

Utdannelser
- Høyskole/Universitet

Kompetanse og erfaringr
- 5-10 års erfaring med prosjektledelse
- Erfaring med prosjektledelse av ulike systemanskaffelser og forretningsapplikasjoner
- Erfaring med prosjektledelse for IT infrastrukturanskaffelser/infrastrukturprosjekter vil også være en fordel.
- Kurset og sertifisert på prosjektledelse
- Kurset og sertifisert på ITIL eller tilsvarende rammeverk er en fordel
- God forståelse (sertifisering er en fordel) innenfor informasjonsarkitektur
- God forståelse av og erfaring med IT infrastruktur fra prosjekt eller drift er en fordel
- Erfaring med innkjøpsprosesser og økonomiprosesser er en fordel
- Erfaring fra olje- og gassektoren og oljeapplikasjoner er en fordel
- Erfaring med endringsprosjekter og endringsledelse er en fordel
- Erfaring med prosjekt med mange parallelle aktiviteter og interessenter
- Erfaring med prosjekt som involverer organisasjon, mennesker, prosesser og teknologi.
- Kunnskap om løsninger som Kahuna, Success Factors, produkt suiten Energy Components og Aveva Cow vil være en fordel

Personlige egenskaperr
- God forståelse for IT løsninger og deres formål
- Målrettet og kundefokusert, god på «stakeholder management»
- Leveranseorientert og selvgående, men også utpreget lagspiller
- Strukturert, men samtidig fleksibel.
- Lederegenskaper
- Gode kommunikasjonsegenskaper og «soft skills» egenskaper
- Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
- Må like å jobbe strukturert med oppfølging
- Må sette pris på varierte oppgaver, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
- Fleksibel ift. reising

Varighet 01.06.2019 - 31.05.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no