Stillingsbeskrivelse
En av våre kunder søker en fagekspert (Subject Mater Expert, SME) innen faget inspeksjon/driftsinspeksjon med relevant utdanning og erfaring som inspektør/driftsinspektør. Stillingen er plassert på land, men perioder som offshore-/driftsinspektør på en av kundens installasjoner må påregnes. Stillingsinnehaver skal være en ressursperson innen inspeksjonsfaget hos kunden og skal følge opp inspeksjonspersonell, både kundens ansatte og servicepersonell. Vedkommende vil rapportere til Integrity Manager hos kunden. Stillingen er innleie for 1 år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
- Utarbeide og verifisere inspeksjonsprosedyrer og instrukser
- Rapportere og følge opp inspeksjonsavvik
- Følge opp kompetanse og sertifikater for inspeksjonspersonell
- Faglig støtte til teknisk autoritet (TA), inspeksjonsplanleggere og offshore inspektører
- Ansvarlig for kundens fagnettverk innen inspeksjon
- Organisere brukeropplæring/kurs på inspeksjonsutstyr
- Opplæring av inspektører i gjeldene rapporteringssystem og rutiner
- Vurdere, teste og implementere ny teknologi
- Gi anbefalinger til innkjøp av inspeksjonsutstyr
- Bidra til risikobaserte inspeksjonsanalyser (RBI)
- Bidra i utvikling av ny Asset Integrity Management software (AIM tool) og lede implementering offshore
- Vikariere for offshoreinspektør ved behov

Kvalifikasjoner
- Relevant ingeniørutdanning/teknisk fagskole innen material, korrosjon eller vedlikehold.
- Driftsinspektør nivå 2/3 i h.h.t. NS415
- Erfaring som driftsinspektør, fortrinnsvis offshore
- God kjennskap til NDT metoder. Gyldige NDT sertifikater for vanlige inspeksjonsmetoder

Personlige egenskaper
- Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert & Respektfull

Varighet 01.03.2019 - 01.03.2020 med mulighet for forlengelse.
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no