Stillingsbeskrivelse
- Det er behov for prosjektledere til konsept og forprosjekt tilhørende IKT porteføljen i Helse Vest.
- Prosjektleder vil lede arbeidet for å utforme konsept og forprosjekt rapporter. For konsepter vil dette bestå i å analysere nåsituasjon, utforme behovsanalyse, beskrive framtidig situasjon, vurdere og anbefale konsept samt anbefale videre arbeid.
- Forprosjekt vil normalt bygge på et konseptstudie.
- Forprosjektet vil utforme en prosjektkandidat som blant annet inneholder kost/nytte for anbefalt løsning, strategisk forankring og risiko.
- Forprosjekt og konsept i porteføljen kan være innen klinisk og administrativt område.

Kvalifikasjoner
- Universitets-/ eller høgskoleutdanning
- Erfaring fra prosjekt og program innen helsesektoren/offentlig sektor
- God kjennskap til helsesektoren, fortrinnsvis Helse Vest
- Erfaring med håndtering av et komplekst interessentbilde
- Senior prosjektledelse kompetanse – minimum 5 års dokumentert prosjektledererfaring fra større prosjekt/endringsarbeid
- Erfaring fra konsept og forprosjekt arbeid
- Prosjektledersertifisering alternativt dokumentert lang prosjektledererfaring
- Programledersertifisering alternativt dokumentert erfaring fra ledelse av prosjektprogram
- Erfaring fra offentlige anskaffelser
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne
- Trygg og vant til å kommunisere på alle nivåer innen både de helsefaglige miljøer og i IT miljøer
- Selvgående og ha evne til å drive prosesser fremover
- Lederegenskaper
- Gode samarbeidsevner
- Strukturert og resultatorientert
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
- Evne til å skape en god dialog
- Språk: Flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Varighet ASAP - 31.12.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no