Stillingsbeskrivelse
- Avlaste med dokumentasjonsarbeid og prosjektoppfølging, basert på prosjektleders instrukser.

Kvalifikasjoner
- Erfaring prosjektingeniør som kan sette seg kjapt inn i nye oppgaver.
- Gjerne bakgrunn som maskiningeniør med mekanisk/ hydraulisk/elektro erfaring.

Varighet ASAP - 31.08.2019, med mulighet for forlengelse
Lokasjon Husøy, Karmøy

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no