Stillingsbeskrivelse
Utarbeide Installasjonsfilosofi i oppdragene
Assistere Installasjonsleder Land med metodestøtte for installasjonene
Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
Utarbeide en metodebeskrivelse/et metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet

- Sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse
- Riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for
- Optimal installasjon
- Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
- Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og
- Delsystemer/systemer til kunden
- Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for derigjennom å sikre et godt samarbeid og felles gjennomføring av de valgte løsninger
- Samarbeide tett med kundens driftsorganisasjon offshore og engineering for å finne gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
- Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
- Etablere grunnlaget for alle plansekvenser i alle faser i prosjektet, fra engineering til områder og systemer blir overlevert kunden

Kvalifikasjoner
- BSc innenfor relevant fagretning
- Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning.
- 5 års relevant erfaring innen prosjektering, installasjon og ferdigstilling av systemer
- Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving

Varighet 17.03.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no