Stillingsbeskrivelse
For oppdragsgiver søker vi 3-4 Utviklingsressurser - Frontend/Systemarkitekt/ Scrum master/Backend.

Det skal etableres en ordning med personlige kjennemerker som kan benyttes på kjøretøy i stedet for det ordinære kjennemerket. Overskudd fra ordningen skal gå til trafikksikkerhetsformål. Målet med prosjektet er å kunne tildele personlige kjennemerker til personer og virksomheter for spesifikt kjøretøy. Det ønskes å ha en første versjon av løsningen tilgjengelig for publikum senest juni 2017.

Fagsystemet som skal utvikles skal administrere søknader og rettigheter knyttet til personlige kjennemerker på kjøretøy. Fagsystemet skal integreres med dagens Autosys Motorvognregister og sørge for at kjøretøyregisteret mottar informasjon om knytning mellom kjøretøy og personlig kjennemerke. Ordningen tar sikte på å tilby publikum mulighet til å søke om rettighet, betale gebyr og knytte personlig kjennemerke til egne kjøretøy via selvbetjeningsløsninger.

Publiseringsløsningen som benyttes er Enonic CMS. Applikasjoner med forretningslogikk etc. utvikles på Tomcat. Det ønskes bistand på teknisk utvikling, bygg og konfigurasjonsstyring samt utvikling av automatiserte tester.

Kunden skal til dette oppdraget anskaffe 3 eller 4 ressurser:
- En ressurs skal primært lage løsninger for frontend
- En ressurs skal dele sin tid mellom rolle som scrum master/systemarkitekt og utvikling, med inntil 30% av tiden på scrum master og systemarkitektur
- En til to ressurser skal ha fokus på backend utvikling og integrasjoner

Spesifikasjon av mulige oppgaver:
- Utvikling av fagsystem for administrasjon av ordningen med personlig kjennemerke
- Bistå i utvikling av selvbetjeningsløsninger
- Installasjoner og oppgraderinger
- Implementere funksjonelle endringer
- Produksjonssettinger til utvikling-, test- og produksjonsmiljø
- Implementere og sette integrasjoner i produksjon
- Utvikling av webtjenester
- Inngå i Scrum-team, sammen med øvrige ressurser hos kunden.

Kvalifikasjoner
Frontend-utvikler:
Samlet vurdering av følgende kompetanseområder:
- Tilgjengelighetskrav og øvrige krav til offentlige nettsider - W3C (AA) og Difi
- Frontend-programmering i CSS (SASS), Javascript (jQuery) og HTML5
- Erfaring med front-end rammeverk som Angular eller React
- Tomcat
- XML/XSLT eller utforming av responsivt design på basis av REST/JSON back-end
- Erfaring med bruk av testrammeverk for testing av front-end kode
- Erfaring med å jobbe med oppgaver i Jira
- Erfaring med å dokumentere i Wiki-løsning (Kunden benytter Confluence)
- Erfaring med bruk av versjoneringsløsninger som Git og Subversion

Senior utvikler/ Systemarkitekt/ Scrum master:
Samlet vurdering av følgende kompetanseområder:
- Erfaring som scrum master
- Erfaring med systemdesign og å lede andre utviklere
- Erfaring med utvikling av fagsystemer i kombinasjon med selvbetjeningsløsninger
- Erfaring med å sette opp DevOps med konfigurasjonsstyring og automatisert bygg/deploy og test av bygg
- Tomcat
- Java – Erfaring med bruk av java-rammeverk som Spring, Maven etc.
- Utvikling av tjenesteorientert arkitektur basert på SOAP og/eller REST tjenester
- God sikkerhetsforståelse og erfaring med å implementere sikkerhet i web-applikasjoner og -tjenester
- Erfaring med å jobbe med oppgaver i Jira
- Erfaring med å dokumentere i Wiki-løsning (Kunden benytter Confluence)
- Erfaring med bruk av versjoneringsløsninger som Git og Subversion

Backend-utvikler:
Samlet vurdering av følgende kompetanseområder:
- Tomcat
- Java (utvikling/programmering av plugins og tjenester)
- Backend-programmering (utviklerrammeverk som Spring eller lignende og byggverktøy som Maven eller lignende)
- Integrasjon via REST/webservices
- Utvikling av enhetstester
- Erfaring med konfigurasjonsstyring, bygg og test
- Erfaring med å jobbe med oppgaver i Jira
- Erfaring med å dokumentere i Wiki-løsning (Kunden benytter Confluence)
- Erfaring med bruk av versjoneringsløsninger som Git og Subversion

Språk : Norsk

Varighet 23.01.2017 - 30.06.2017
Opsjoner inntil 6 måneder opsjon på forlengelse
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no